Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

& �nsan Kaynaklar�
    �nsan Kaynaklar�
 
Ki�isel Bilgiler
Ad� Soyad� : Meslek :
Do�um Yeri : Do�um Tarihi :
Adres : Telefon :
Cep Telefonu : Eposta :
 
E�itim Bilgileri  ( En son bitirdi�iniz okul bilgilerini doldurman�z yeterlidir.)
Okul Ad� : B�l�m :
Ba�lama Tarihi : Bitirme Tarihi :
 
Kendinizi nas�l tan�mlars�n�z ?
Cv'niz (�z ge�mi� bilgilernizi word veya pdf halinde yollayabilirsiniz.)